ÅRSMÖTE

Som bekant har Covid-19 utbrottet starkt påverkat i stort sett alla arrangemang i föreningslivet när det gäller aktiviteter. Hundklubbarnas är inget undantag. Jaktprov, RM, SM och nu också olika möten såsom Årsmöten begränsas kraftigt av nationella mötesdirektiv inklusive SKK:s mkt strikta regler.

Vi i MBLK strävar dock efter att anordna ett allmänt årsmöte sannolikt före halvårsskiftet. Vi skall också försöka ha det som ett öppet fysiskt möte. Eftersom SKK:s regler för hur många som får mötas inomhus eller utomhus ändras efterhand kan vi dock inte idag ge klara besked om plats, datum eller organisering av årsmötet. Vår strävan är att kunna ha exempelvis prisutdelningar och ordinarie förhandlingar etc. som vanligt. I skrivande stund arbetar styrelsen med att ta fram obligatoriska ekonomiska redovisningar för 2020 klara som revisorerna kan godkänna innan mötet inom en månad.

Vi återkommer med mera information efterhand som SKK:s regler blir klara för en tänkt tidpunkt under mars-juli 2021.

Mvh

20210305

Ragnar Tauson, Ordf. Mälardalens Beagleklubb

Mittkampen avgjord!

I år har Mälardalens och V-Dals Beagleklubbar inbjudit alla klubbar i Region Mitt till en tävling om bästa harhund under ett tvådagarsprov på respektive hemmaplan. HAR-SM regler gällde. Syftet var att skapa nyttiga aktiviteter då det vanliga Regionstävlingen ställts in liksom flera ordinarie tävlingar därefter under säsongen pga Covid-19. Varje klubb fick anmäla två tävlande. Ett KM inom klubben med gemensamma startdagar var det vanligaste att välja från. Deltagande tävlande blev från MBlK J Släntens Lukas (Leif Karlsson, Hallstavik) samt J Hebbelyckans Zvea (Robert Lindström, Västerås). Från V-Dal deltog J SE CH o NO VCH Swed Pack´s  Riddare Hangover (Christer Sarnak, Arvika) Tävlingarna gick över två dagar per hund i Enköpingstrakten (MBlk) samt Arvika/Charlottenberg 2-3/11 2020.

I båda områdena (Uppland och Värmland) rådde svåra förhållande med regn och blåst. Tre duktiga och yngre hundar lyckades dock få till vardera ett fint prisdrev på hare. Till detta adderades för en del extra minuter i nya drev.

Prislista:

  1. Släntens, Lukas (MB), 67,9 p. Uppf. Ragnar Tauson
  2. Swed Pack´s Riddare, Hangover (V-D), 58,8 p. Uppf. Ewa Svedare/Anders Riddaregard
  3. Hebbelyckans, Zvea (MB) 45,0 p. Uppf. Andreas Herbertsson

Mälardalens Beagleklubb gratulerar Lukas och Leif till en mkt fin insats och vinnare av pokalen för ”Mittkampen 2020” samt de andra två deltagarna för mkt goda insatser.

Ragnar Tauson ordf. Kommissarie MBlk

Till Mälardalens Beagleklubbs medlemmar

Som ni säkert har förstått kommer i denna tid nya besked successivt från BCS om arrangemang till BF under våren. Alla lokalklubbar är i behov av detta för att kunna planera sina egna aktiviteter såsom KM i höst samt RM. Vi har därför väntat på slutliga besked från BCS under en tid.

1. Vi vet nu att BF blir endast med i förväg valda delegater den 9/5 digitalt. Då får vi veta när viktiga och för vårt eget program styrande datum fastställs – främst SM. Vad vi vet redan nu är att det blir Region Norr, dvs den nordligaste Regionen som kommer att anordna detta års SM.

2. I detta läge avvaktar vi därför protokoll från 9/5 och ser hur vi kan besluta formerna/tiderna för våra egna arrangemang inkl. årsmöte. Förhoppningsvis lugnar väl Corona ner sig efter hand under tiden till augusti och vårt planerade möte i Mälardalens Beagleklubb.

3. Samtliga LA har fått dispens till 31/8 av SKK att hålla försenade årsmöten. Mälardalens Beagleklubb planerar att hålla ett sådant möte men vi kan inte säga exakt när. Beroende på den aktuella situationen kan detta begränsas till styrelsen. Meddelande av olika slag liksom utdelande/utskickande av priser kan också bli av.

4. Ytterligare info kan efter hand fås centralt på BCS hemsida eller via vår egen styrelse.

Med vänlig hälsning

Ragnar Tauson

Ordförande Mälardalens Beagleklubb