Årsmöte 2015

Välkomna till Mälardalens Beagleklubbs årsmöte!

Tid: 3 mars klockan 19.00

Plats: Biblioteket i Sala, Blå salen. Norra Esplanaden 5 Sala.

Ekonomisk redogörelse samt verksamhetsberättelse finns frmlagda på mötet. Om din hund tagit något championat under året vänligen meddela detta till Allan Westin på telefon: 0224-12525 eller mobil: 070-6733721

Vänliga hälsningar
Styrelsen