Bilder från Årsmötet i Sala den 14 mars 2018

Årsmötesdeltagare
Deltagarna vid årsstämman i Sala
Ordf avtackar Swisse
Stig avtackar Swisse Ordförande Ragnar Tauson och styrelseledamot Stig Eriksson avtackar kassör Bengt Svensson efter lång och trogen tjänst
KM pris
Ordförande Ragnar Tauson gratulerar Reiner Merlin till vinsten i KM
Aldos VP
Claes-Göran Larsson överlämnar Släntens Aldos VP till Mikael Hellberg
Stig delar ut pris till Anne-Helene
Styrelseledamot Stig Eriksson delar ut pris till Anne-Helene Tauson
Ordf delar ut pris till Lars Lindqvist
Ordförande Ragnar Tauson delar ut pris till Lars Lindkvist
Ordf delar ut pris till X
Ordförande Ragnar Tauson delar ut pris till Ingvar Jansson
Stig delarut pris till Ragnar
Styrelseledamot Stig Eriksson delar ut pris till Ragnar Tausson