Till Mälardalens Beagleklubbs medlemmar

Som ni säkert har förstått kommer i denna tid nya besked successivt från BCS om arrangemang till BF under våren. Alla lokalklubbar är i behov av detta för att kunna planera sina egna aktiviteter såsom KM i höst samt RM. Vi har därför väntat på slutliga besked från BCS under en tid.

1. Vi vet nu att BF blir endast med i förväg valda delegater den 9/5 digitalt. Då får vi veta när viktiga och för vårt eget program styrande datum fastställs – främst SM. Vad vi vet redan nu är att det blir Region Norr, dvs den nordligaste Regionen som kommer att anordna detta års SM.

2. I detta läge avvaktar vi därför protokoll från 9/5 och ser hur vi kan besluta formerna/tiderna för våra egna arrangemang inkl. årsmöte. Förhoppningsvis lugnar väl Corona ner sig efter hand under tiden till augusti och vårt planerade möte i Mälardalens Beagleklubb.

3. Samtliga LA har fått dispens till 31/8 av SKK att hålla försenade årsmöten. Mälardalens Beagleklubb planerar att hålla ett sådant möte men vi kan inte säga exakt när. Beroende på den aktuella situationen kan detta begränsas till styrelsen. Meddelande av olika slag liksom utdelande/utskickande av priser kan också bli av.

4. Ytterligare info kan efter hand fås centralt på BCS hemsida eller via vår egen styrelse.

Med vänlig hälsning

Ragnar Tauson

Ordförande Mälardalens Beagleklubb