Årsmötet den 17 mars i Sala är INSTÄLLT

Årsmötet för Mälardalens Beagleklubb den 17 mars i Sala är INSTÄLLT på grund av risk för spridning av CORONA, COVID-19 smitta.

Styrelsen i Mälardalen Beagleklubb återkommer så snart som möjligt med besked om nytt datum för årsmötet.

Med vänlig hälsning

Styrelsen

Kommentera