GDPR

Mälardalens Beagleklubbs dataskyddspolicy

En ny dataskyddsförordning (GDPR) har införts och gäller i samtliga EU-länder. Mälardalens Beagleklubb värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi vill att du skall ha inblick i hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter. Då Mälardalens Beagleklubb är en lokalklubb till Svenska Beagleklubben vill vi att ni tar del av Svenska Beagleklubbens medlemsvillkor där det finns beskrivet hur vi behandlar dina personuppgifter.

Svenska Beagleklubbens medlemsvillkor
Dina medlemsuppgifter är grunden för en så bra service som möjligt. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera medlemskap, jaktprovsstarter, viltspårstarter och utställningar men även för utskick av Beagle samt för att kunna ge dig tillgång till medlemserbjudanden. Genom att betala medlemsavgiften accepterar du att Svenska Beagleklubben sparar dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar uppgifterna följer vi bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR). Denna förordning har till uppgift att skydda din personliga integritet.

Vilka personuppgifter behandlas?
Svenska Beagleklubben hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är: Namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är ansluten till en lokalklubb.

Vad använder vi dina personuppgifter till?
Först och främst behövs dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap. Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag. Vi använder även uppgifterna som underlag för statistik och för att kunna upprätthålla en god medlems- och registervård.

Om du startar på jaktprov och utställningar.
Deltar du i dessa aktiviteter sparar vi dina personuppgifter samt uppgifter om din hund som krävs för att administrera dina starter, registrera dina resultat och skicka underlag till för meriteringar till Svenska Kennelklubben. I samband med starterna publicerar vi också ditt namn, klubbtillhörighet samt uppgifter om hunden i resultatlistor och deltagarförteckningar.

Personuppgifter om dig som funktionär.
Om du ställer upp som funktionär vid våra aktiviteter eller förtroendeuppdrag kan uppgifter såsom namn, kontaktuppgifter och funktionärsbefattning lagras samt publiceras på ett sätt som är adekvat för att du skall kunna fullfölja ditt/dina uppdrag.

 Lagring av dina uppgifter.
Dina personuppgifter och andra uppgifter knutna till ditt medlemskap sparas i Svenska Beagleklubbens/SKK:s medlemsregister. Uppgifter sparas även i Jyckedata, systemet för jaktprovs- och utställningsrapportering. Vi behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi skall kunna fullfölja ovanstående ändamål. Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter så ser vi gärna att du kontaktar oss. Hoppas att denna policy har gett dig information om varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används.

Ragnar Tauson
Ordförande
Mälardalens Beagleklubb

Kommentera