Drevprovsprogram

Jaktprov inom MBlk 2020/2021

  • Särskilt jaktprov (avg. 1): 20200901-20210228. Inom verksamhetsområdet.
  • KM (avg. 2): 20201019-21. Enköpingstrakten med eventuell reservplats i Västeråstrakten. Sista anmälnings datum: 25/9-20.
  • RM ”Mittkampen” inom Region Mitt (avg. 2): 20201102-03, 2 bästa harhundarna vid KM i MBlk samt vid KM hos klubbarna i regionen deltar i tvådagarsprov. Enköpingstrakten.

Anmälan om deltagande på blankett från Beagleklubben (se under blanketter på vår hemsida) till Ragnar Tauson (Kommissarie), 0706527179; ragnar.tauson@outlook.com.
Frågor besvaras av Kommissarien. Glöm inte att underteckna blanketten.

Avgift 1) Den tävlande betalar 150:- per hund till MBlk:s bankgironummer 506-0207 senast 1 vecka före start samt  domararvode och reseersättning enligt räkning från domaren efter genomfört prov.

Avgift 2) Den tävlande betalar 600:- per deltagande hund till MBlk :s bankgironummer 506-0207 senast 1 vecka före start. MBlk betalar domararvode och reseersättning enligt räkning från domaren efter genomfört prov.

OBS! Provdeltagande för Mblk:s hundar prioriteras. Generellt gäller deltagande i mån av plats och domartillgång.

Välkomna!

Ragnar Tauson, Drevprovskommissarie

Kommentera