Drevprovsprogram

Jaktprov inom MBlk 2019/20

  • Särskilt jaktprov (avg. 1): 20190901-20200228. Inom verksamhetsområdet.
  • KM (avg. 2): 20191021-22 med 23-24:e som reservdagar. Enköpingstrakten. Sista anmälnings datum: 21/9-19.
  • RM inom Region Mitt (avg. 2): 20191104-05, 2 bästa hundar under KM hos MBlk deltar i tvådagarsprov. Enköpingstrakten.

Anmälan om deltagande på blankett från Beagleklubben (se under blanketter på vår hemsida) till Ragnar Tauson (Kommissarie), 0706527179; ragnar.tauson@outlook.com.

Avgift 1) Den tävlande betalar 150:- per hund till MBlk:s bankgironummer 506-0207 samt  domararvode och reseersättning enligt räkning från domaren efter genomfört prov.

Avgift 2) Den tävlande betalar 600:- per deltagande hund till MBlk :s bankgironummer 506-0207. MBlk betalar domararvode och reseersättning enligt räkning från domaren efter genomfört prov.

OBS! Provdeltagande för Mblk:s hundar prioriteras. Generellt gäller deltagande i mån av plats och domartillgång.

Välkomna!

Ragnar Tauson, Drevprovskommissarie

Kommentera