Mälardalens Beagleklubb
mälardalens beagleklubb 

Har-sm 2023

Mälardalens Beagleklubbs lotteri inför Har-SM 

Ta chansen att vinna ett hagelgevär Scandium J12, kal 12/76, värde 12.900kr!

OBS! Geväret är licenspliktigt!
Åldersgräns 18år!

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Lottpris 50:-/st

Lotter kan skickas mot portokostnad av 16 kronor. 
För att beställa, skicka ett mail till: peter.lovdin@lr-revision.se ange hur många lotter som du vill beställa och till vilket namn och adress dessa skall skickas. Lotterna skickas efter erhållen betalning.

Klubbens Swish 123 537 40 53 ”ange antal lotter och namn”

Mälardalens Beagleklubb

Notiser och nyheterHar-sm 2023

 Kort information angående planering av Har-SM 2023.

Uttagning för deltagande i Har-SM baseras på resultat i Region-uttagningen (RM) som sker 30-31 oktober, i varje LAs regi.

Det har beslutats att Har-SM arrangeras den 13-14 november 2023, med ankomst den 12 november och avresa (senast) den 15 november.

Vid möte mellan representanter för Region Mitt den 27 mars 2023 efterlystes förslag från respektive LA. Östsvenska och Värmland-Dal hade förslag, men de presenterades inte. Gotland, som tidigare har anordnat Har-SM, meddelade att man kan göra det, men att det vore bättre om en annan LA kunde genomföra det detta år. Mälardalens Beagleklubb presenterade ett förslag som inkluderade inkvartering, provrutor och möjligheter till vägvisare. Efter denna presentation föreslogs att MBlk uppdras att anordna Har-SM 2023. Såväl Gotland, Östsvenska och Värmland-Dal uttryckte också positiv vilja att hjälpa till med domare etc.

Efter detta möte har styrelsen bildat en arbetsgrupp som ska arbeta vidare. Det har hittills funnits ett boende, Odalgården, Marielund, Uppsala, som i enkel- och dubbelrum kan klara det antal deltagare som kan förväntas. Man har också särskilda hundrum, men tillåter också hundar i de flesta rum. Det finns flera bra möteslokaler (och internet finns i det hela). Måltider intas i en ljus och trevlig lokal, och man erbjuder frukost, inklusive att göra matsäck, soppa/liknande vid återkomst efter provdagens slut, samt tre-rätters middag (ankomst, provdag 1 samt provdag 2). Man har vin/öl-rättigheter, men ej för starksprit. Det finns sällskapsutrymmen som ser behagliga ut. Odalgården ligger vid sjön Trehörningen, men utsikten får väl mindre betydelse vid den årstid som gäller. Odalgården ligger ca 13 km från Uppsala centrum, och ca 25 km från Arlanda (den härliga vägen över skogen) alternativt 42 km (den tråkiga, men snabba motorvägen).

Vad gäller provrutor så har Mikael Hellberg lyckats att säkra minst 6, men eventuellt fler rutor, i närheten av Gottröra/Skepptuna. Ragnar har säkrat minst 3 rutor som ligger i Funbotrakten och Hovgården. Alla dessa rutor ligger därmed högst 40 minuter från boendet. Både Micke och Ragnar arbetar på att finna vägvisare i alla rutor – beroende delvis på vilka som kvalificerar sig.

Regionen kommer att bidra med domare, men det kommer också att förväntas att andra regioner/SM-deltagare medför domare.

Vad gäller priser så finns de fina glasskulpturer som de senaste åren utdelats till 1-3 i SM hos Folke Johansson i Växjö, och han tar med sig en uppsättning upp till årets SM. Micke har hittat en snygg glaspjäs, som kan graveras och ges till hund 4-9. Även domare och vägvisare ska få något som uppskattning, och det arbetas, via sponsorer, vidare på detta.

Ett viktigt arbete är att finna sponsring, och där pågår redan arbete, och här är alla medlemmar mycket välkomna att komma med förslag, och eventuellt att aktivt bidra till detta. På hemsidan för Har-SM 2022 finns sponsorlista till inspiration.

Rapportering från provrutorna/livesänding?: Tidigare har Tracker deltagit, och genom att provhundar försetts med deras utrustning har proven kunnat följas live, eventuellt på TV-skärm (medföljande i förläggning mfl.). Det har beslutats att vi ska förhöra oss om Trackers eventuella intresse att delta/ev sponsra.

Lotteri: tidigare SM har arrangerat lotteri med fina priser. Detta kommer vi att arbeta vidare på.

Alla som har duktiga harhundar uppmanas att delta i vårt klubbmästerskap (KM) som ligger till grund för uttagning till regionmästerskap (RM) och vidare till SM.

Hallkved 31 mars 2023

Anne-Helene Tauson


Är du intresserad av viltspår?

 För ytterligare information och anmälan läs mer under fliken Utbildningar och Kurser.


Resultat från km 2022

Vi gratulerar Jack och Zvea som blev bästa hundar vid vårt KM och dessa är nu kvalificerade till RM.


Utställning i Sala den 6 augusti 2022.

Den 6 augusti 2022 höll Mälardalens beagleklubb en utställning tillsammans med Västmanlands Taxklubb. Vinnare i valpklassen blev Karl-Johan Gårdens Siv.


Far och dotter

Karl-Johan Gårdens Rut träffade sin pappa på utställningen i Sala den 6 augusti 2022.


beagledag på väddö.

Den 11 juni 2022 hölls den årliga Beagledagen på Väddö hemma hos vår ordförande och sekreterare. Beagledagen inleddes med ett kort styrelsemöte för att sedan fortsätta med ett föredrag av Anne-Helene Tauson om Beaglens historia. Därefter åkte vi till skjutfältet på Väddö för Beaglepromenaden. När promenaden var avklarad åkte vi hem till Ragnar och Anne-Helene för att intaga lunch och trevlig samvaro med beaglesnack. Sedan avslutades dagen med lotteri och fika.

Mälardalens beagleklubb

Styrelse och övriga funktioner

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor

Ordförande och Drevprovskommisarie

Ragnar tauson

Telefon: 070-6527179
E-post: Ordförande

Sekreterare

Anne-helene tauson

Telefon: 070-8443684
E-post: Sekreterare

Kassör och Utställningsansvarig

Ingela lövdin

Telefon: 073-6798368
E-post: Kassör

Vice ordförande, Ledamot och Drevprovsadministratör

peter lövdin

Telefon: 070-3046808
E-post: Vice ordförande


Ledamot

Michael Hellberg

Telefon: 070-5915167
E-post: Ledamot


Suppleant

Olle Hirsch

Telefon: 070-5374438
E-post: Suppleant


Revisor

Reiner Melin

Telefon: 070-6046072
E-post: Revisor

Drevprovsdomare

Claes-Göran Larsson

Telefon: 073-0584580
E-post: Drevprovsdomare

Drevprovsdomare

Stig Ericsson

Telefon: 070-6753345
E-post: Drevprovsdomare