Mälardalens Beagleklubb

Information om klubben

Vår förening som ingår i landsföreningen Svenska Beagleklubben (SBlk) har förnärvarande ca 75 medlemmar. Vårt aktivitetsområde omfattar Norra Uppland, Västmanland och delar av Södermanland. Våra mål och aktiviteter är:
  1. MBlk verkar för en positiv praktisk utveckling av Beaglens jaktegenskaper med en sund syn på hundarnas hälsa och fysiska status inklusive utseende och psyke. Vi kan också konsulteras i frågor om avel/parningar.
  2. Vi ordnar särskilda drevprov (sk rörliga drevprov under ordinarie jakttider), KM anordnas oftast i slutet av oktober i trakterna av Enköping och Västerås. Beroende på kvalifikationsresultat i KM deltager vi i RM (Regionsmästerskapet) som kvalificerar till SM (Svenska Mästerskapet). Vi anordnar även en för alla klubbar idag mycket viktig verksamhet, nämligen utbildning av drevprovsdomare, där vi nu också söker kandidater för denna viktiga och spännande verksamhet.
  3. Vi arrangerar årligen en utställning i Västerås i månadsskiftet juli/augusti.
  4. Vi har 2-3 styrelsemöten i klubben varje år samt ett öppet årsmöte vanligen i mars.
  5. Vi ordnar också för Mälardalens Beagleklubbs medlemmar "Beageldagen på Väddö" med möte av hundar hussar/mattar i juni månad. Där träffas vi under trevliga former och får lyssna på föredrag i aktuella frågor kring Beaglen. Vi går en gemensam promenad med hundarna innan vi äter lunch. Sedan fortsätter samtalen om Beagle och vi avslutar dagen med fika och lotteri.